Acord de Responsabilitate pentru Minori la Evenimentele Asociația Nepsis Spania și Portugalia

Asociația Nepsis Spania și Portugalia dorește să se asigure că toți participanții la evenimentele sale, inclusiv minorii, au o experiență sigură și plăcută. Prin urmare, este important să citiți cu atenție acest acord de responsabilitate.

Respectarea Regulilor de Bună Conduită

  • Ne asumăm responsabilitatea pentru siguranța și bunăstarea minorilor în timpul evenimentului, cu condiția ca aceștia să respecte toate regulile de bună conduită impuse de organizatori.
  • Minorul se angajează să urmeze toate instrucțiunile personalului organizator și să respecte regulile de comportament stabilite.

Daune Provocate

  • Organizatorii evenimentului nu își asumă responsabilitatea pentru daunele materiale sau morale pe care minorii le-ar putea provoca în timpul evenimentului.
  • Părinții sau tutorii legali sunt de acord să despăgubească organizatorii pentru orice daune provocate de minor în timpul evenimentului.

Responsabilitatea Legală pentru Fotografii și Înregistrări

  • Organizatorii evenimentului își rezervă dreptul de a face fotografii și înregistrări video/audio în timpul evenimentului.
  • Prin acceptarea acestui acord, părinții sau tutorii legali își dau consimțământul pentru ca minorul să fie fotografiat sau înregistrat, iar materialele respective să fie folosite în scopuri de promovare a evenimentului sau alte scopuri legale ale organizatorilor.
  • Dacă părinții sau tutorii legali nu sunt de acord cu aceste condiții, sunt rugați să notifice organizatorii în scris înainte de începutul evenimentului.

Confirmarea Acceptării

Prin acceptarea acestui acord, confirm că am citit, înțeles și sunt de acord cu toate condițiile menționate mai sus.